• ishues_banner

Vanaf oktober 2014 in de theaters: ISHues – Vaders / Gene

ISHues is een doublebill voorstelling in de serie ISH Nieuwe Makers. Hierin biedt cross-over dansgezelschap ISH talentvolle makers de kans om, onder begeleiding van artistiek leider Marco Gerris en een persoonlijke coach, een voorstelling te maken in de ISH-traditie.

VADERS

De man die je knuffelt, maar ook met zijn regels je leven bepaalt. De man op wie je denkt te kunnen rekenen en die je dan zomaar in de steek laat. De man wiens bloed je soms liever drinkt dan met je meedraagt. Die man, je vader, blijkt uiteindelijk ook maar een mens te zijn.
VADERS wordt gespeeld door twee vrouwen. Ze hebben allebei duidelijk ‘Ishues’ met hun vader. Via allerlei mogelijke scenario’s, die ze samen uitspelen en waarbij ze continu van rol wisselen, raken ze verstrikt in een letterlijk gevecht met zichzelf en elkaar. Een voorstelling over de relatie tussen vader en dochter op het scherpst van de snede, Die je meeneemt dwars door de pijnlijke sitiuaties heen.

Spel & concept: Mareille Labohm en Lotte Lammers
Coaching Regie: Titus Tiel Groenestege
Coaching Tekst: Enne Koens
Artistieke leiding: Marco Gerris

GENE

In Gene komen twee jonge vrouwen tijdens een communicatietraining tot de ontdekking dat ze een gemeenschappelijke geschiedenis hebben. Een voorstelling waarin dans, cabaret en muziektheater samen de puzzelstukjes vormen van een intense intrige. Twee zusjes ontdekken dat je altijd kunt kiezen waar je naartoe wilt, maar nooit kunt veranderen waar je vandaan komt.

Spel & concept: Ghieslaine Guardiola & Raquel Tijsterman

© 2016 - Mareille Labohm